Середа, 21.02.2024, 12:37
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Наше опитування
Яка професія краща
Всего ответов: 358
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
.

Правила прийому

                                                         Правила прийому
до ДНЗ "Ярмолинецький агропромисловий 
центр професійної освіти"

 

І. Загальна частина

1.1. Дані правила розроблені у відповідності до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та наказу МОН України від 14.05.2013р. №499

1.2. До ДНЗ «Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, передбачених на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах згідно з нормативно-правовими документами законодавства України.

1.5. Прийом громадян понад регіональне/державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до навчального закладу на календарний рік розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому професійно-технічних навчальних закладів, затверджуються головою приймальної комісії та погоджуються з Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

2.4. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування в ліцей, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп, з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

плановані обсяги прийому та освітні рівні випускників, строк навчання за професіями;

форми навчання;

обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди) та системи оцінювання знань;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

порядок проходження медичного огляду вступників до ліцею, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Проведення прийому на навчання до ДНЗ «Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти»  здійснюється з 1 червня по 16 серпня відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

2.7. Прийом учнів за державним замовленням на базі 9-ти класів здійснюється з таких з професій:

- Електрогазозварник. Слюсар з ремонту автомобілів – термін навчання 3 роки;

- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів категорії «С» - термін навчання 3 роки;

- Муляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник – термін навчання 3 роки;

- Швачка. Кравець – термін навчання 3 роки.

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2». Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2, 3 розрядів. Водій автотранспортних засобів категорії «С» – термін навчання 3 роки.

- Кухар кондитер – термін навчання 3 роки.

2.8. Прийом учнів за державним замовленням на базі 11-ти класів здійснюється з таких з професій:

- Електрогазозварник. Слюсар з ремонту автомобілів – термін навчання 1 рік 6 місяців;

- Штукатур. Лицювальник-плиточник – термін навчання 1 рік 6 місяців;

- Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.

- Кравець – термін навчання 1 рік 6 місяців.

- Лісоруб.

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1» – термін навчання 1 рік.

 

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного навчального закладу, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал);

- медичну довідку (форма 086-У)

- 6 фотокарток розміром 3 х 4см.;

        - копію свідоцтва про народження;

        - довідку про склад сім’ї;

        - ідентифікаційний номер.

        Усі ксерокопії звіряються у встановленому порядку.

        Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами співбесіди.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями;

особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до професійно-технічного навчального закладу за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5.  Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом  директора цього закладу.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ДНЗ «Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти» на навчання за рахунок видатків, передбачених на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах згідно з нормативно-правовими документами законодавства України, здійснюється в межах затвердженого регіонального/державного замовлення.

 

 

                                              VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального/державного замовлення на прийом з окремих професій професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до ліцею здійснюється Міністерством освіти і науки України та Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

Анкета вступника
Facebook
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Copyright Ira_L-Prishlyak© 2024