Меню сайту
Наше опитування
Яка професія краща
Всего ответов: 245
Друзі сайту
.
.
.
.
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Формування учнівського контингенту

Ліцей готує кваліфікованих робітників в основному для потреб  підприємств, установ та організацій Хмельницької області та в тому числі Ярмолинецького району. Організація роботи  ліцею по  формуванню учнівського контингенту починається з вивчення потреб у кадрах та укладання угод з підприємствами, установами  та організаціями Ярмолинецького, Городоцького, Віньковецького, Дунаєвецького  районами на прийом учнів та підготовку  робітничих кадрів.

За останніх три роки за такими угодами здійснюється підготовка робітників в середньому рівні на 100%.

 Прийом учнів здійснюється за  професіями та обсягом відповідно отриманої ліцензії.

Робота по прийому учнів в ліцей планується окремим розділом. Тут передбачається проведення таких заходів, як широке ознайомлення населення з умовами прийому та навчання учнів,  проведення дня відкритих дверей, відвідування громадськими профорієнтаторами загальноосвітніх шкіл Ярмолинецького, Городоцького, Віньковецького, Новоушицького,  Дунаєвецького районів Хмельницької області. Плануються також зустрічі з учнями та їх батьками, проведення спільних заходів із загальноосвітніми школами (спортивні змагання, вечори відпочинку та інше), участь ліцею в щорічному обласному святі профтехосвіти.

З метою ознайомлення населення з умовами прийому і навчання учнів друкуються буклети, готуються і публікуються в районній газеті  сторінки, присвячені ліцею, виготовляються щити з профорієнтаційним матеріалом,                                              друкуються оголошення в обласній та районних газетах, проводиться систематична робота в загальноосвітніх школах.

Для організації роботи  по прийому  учнів щорічно наказом по ліцею створюється приймальна комісія. Робота приймальної  комісії  здійснюється на основі «Правил прийому до професійних навчально-виховних закладів України», «Правил прийому учнів до Ярмолинецького професійного  ліцею». Документація комісії відповідає існуючим вимогам, здійснюється постійне чергування відповідальних працівників комісії.

Відбір учнів на    навчання при наявності конкурсу здійснюється на підставі середнього балу за документом про освіту, крім цього з кожним абітурієнтом в  обов’язковому порядку проводиться співбесіда  з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення, можливості працевлаштування та інше.

Прийом учнів на навчання здійснюється на базі загальноосвітньої    школи І-ІІ ступенів (9класів) з терміном навчання 3 роки, а також на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) з терміном навчання 1,6 місяців.

 За  останні три роки  ліцей підготував таку кількість випускників:

2013 р. – 143 чол.

2014 р.-  119 чол.

2015 р. - 135 чол.

Відсоток відрахувань в середньому – 5,7%

Відсоток учнів, які продовжують навчання – 10%

2012/2013 н.р. – 9 уч.

2013/2014 н.р. – 8 уч.

2014/2015 н.р. – 12 уч.

Кількість педагогічних працівників на одного учня в середньому – 0,13%, учнів на одного працівника – 7,8%.

Працевлаштування випускників здійснюється на промислових підприємствах області, сільськогосподарських та фермерських господарствах району.

Працевлаштування випускників підтверджується путівками про прибуття на роботу, які завіряються керівником підприємства і надсилаються в ліцей.

Змісту підготовки кваліфікованих робітників

Ярмолинецький професійний ліцей в повному обсязі забезпечений робочими навчальними планами для підготовки кваліфікованих робітників з ліцензованих професій, а саме:

  •  7122, 7133, 7132  – Муляр. Штукатур. Лицювальник - плиточник.
  •  4222, 4121 – Адміністратор . Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.
  •  7212, 7231– Електрогазозварник. Слюсар з ремонту автомобілів.
  • 7231, 8322 – Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів категорії «С».
  • 7436, 7433 – Швачка. Кравець.

Організація і здійснення навчального процесу відповідає вимогам робочих навчальних планів і програм, розроблених відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик професій з урахуванням міжпредметних зв’язків та змісту регіонального компоненту. Аналіз робочої навчально-програмної документації показав, що вони розроблені методично обґрунтовано, відповідають вимогам типової базисної структури та погоджені з підприємствами-замовниками робітничих кадрів.

Робочі навчальні плани і програми із загальноосвітніх дисциплін, розроблені на основі Типових програм для середніх шкіл і ПТНЗ, з урахуванням специфіки ліцею і мають професійну спрямованість. Для підготовки майбутніх робітників, конкурентноспроможних на сучасному ринку праці. У ліцеї впроваджене навчання інтегрованих професій, кваліфікаційні характеристики яких відповідають кожній складовій професії.

Навчальний заклад у повному обсязі забезпечений державними стандартами професійно-технічної  освіти.

У ліцеї своєчасно розробляються, погоджуються та затверджуються робочі навчальні плани та програми у відповідності до вимог.

Відповідно до вимог Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ,  згідно планів-графіків проходження виробничої практики та переліку пробних кваліфікаційних робіт, виконуються пробні кваліфікаційні роботи на відповідний рівень з кожної професії. Проводиться поетапна (ступенева) кваліфікаційна атестація учнів з професійної і теоретичної підготовки. Підготовка до державних кваліфікаційних іспитів ведеться у період передвипускної виробничої практики. По закінченню виробничої практики кожен учень виконує пробну кваліфікаційну роботу, перелік та зміст яких визначаються майстрами виробничого навчання під керівництвом заступника директора. Кваліфікаційні пробні роботи, виробничі характеристики на кожного учня із вказаним розрядом, щоденник обліку виконання учбово виробничих робіт, майстри виробничого навчання подають до навчальної частини на погодження  за 3 дні до початку іспитів.

Перевіряється стан проходження учнями передвипускної виробничої практики. Зміст виробничої практики відповідає кваліфікаційним характеристикам. Теми випускних дипломних робіт розглядаються на засіданнях методичних комісій. Всі роботи рецензуються викладачами спецдисциплін.

Державна кваліфікаційна комісія у своїй діяльності керується чинними законами України та Положенням про порядок  кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту.

Склад державної кваліфікаційної комісії затверджується директором за погодженням управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації. Головою державної кваліфікаційної комісії призначаються представники базових підприємств. Членами комісії є заступник директора, викладачі предметів професійно-технічної підготовки та майстри виробничого навчання. Державна кваліфікаційна комісія працює протягом навчального року, розглядає та затверджує результати іспитів, результати поетапної кваліфікаційної атестації, приймає рішення про присвоєння кваліфікації відповідного рівня.

Учні навчального закладу разом з професійною підготовкою одержують повну загальну середню освіту.

Рівень навчальних досягнень учнів з професійної підготовки

Результати виконаних учнями комплексних кваліфікаційних завдань з професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовки свідчать, що рівень навчальних досягнень учнів відповідає державним стандартам.

При виконанні ККЗ з професійно-теоретичної, професійно - практичної підготовки рівень знань учнів, збільшився на 3%, а по спецтехнології слюсарів, кондитерів – зменшився на 2,5%

При виконанні ККР з загальнотехнічної підготовки якісний показник рівня знань учнів з основ галузевої економіки, інформаційних технологій в більшості груп зменшився на  2,7%.

При виконанні ККР з загальноосвітньої підготовки якісний показник рівня знань учнів з української мови в більшості груп збільшився на 5%, а з історії України, фізики – на 3,8%, з  математики, хімії -  зменшився на 2,5 %.

Такий стан динаміки навчальних досягнень учнів пояснюється контингентом учнів в групах. Низькі показники якості навчання спостерігаються в 21 групі (слюсарі з ремонту автомобілів), 32 групі (кондитери).

Аналізуючи показники навчальних досягнень учнів – найвищий  рівень підготовки учні мають з професійно-теоретичної підготовки. А саме: з діловодства,  технології приготування їжі, будова автомобіля.

Значно нижчий рівень знань учнів  з загальноосвітньої підготовки.  Викладачі загальноосвітніх дисциплін докладають багатьох зусиль, щоб підвищити рівень знань учнів, проводячи індивідуальні заняття, консультації. Систематично приділяється увага підвищенню загального рівня знань та відповідності його державним стандартам.

 

Відповідність рівня кваліфікації випускників державним стандартам професійно-технічної освіти

Результати виконаних учнями комплексних кваліфікаційних завдань з професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовки, комплексних контрольних робіт з загальноосвітньої і загально технічної  підготовки свідчать, що рівень навчальних досягнень учнів відповідає державним стандартам.

Порівняльний аналіз результатів самоаналізу з результатами навчального закладу наведено в таблицях (додаток 7.1.С; 7.2.С; 7.3.С; 7.4.С)

При виконанні ККЗ з професійно-теоретичної підготовки рівень знань учнів по спецтехнології кухарів, збільшився на 3%, а по спецтехнології слюсарів, кондитерів – зменшився на 2,5%

При виконанні ККР з загальнотехнічної підготовки якісний показник рівня знань учнів з основ галузевої економіки, інформаційних технологій в більшості груп зменшився на  2,7%.

При виконанні ККР з загальноосвітньої підготовки якісний показник рівня знань учнів з української мови в більшості груп збільшився на 5%, а з історії України, фізики – на 3,8%, з  математики, хімії -  зменшився на 2,5 %.

Такий стан динаміки навчальних досягнень учнів пояснюється контингентом учнів в групах. Низькі показники якості навчання спостерігаються в 21 групі (слюсарі з ремонту автомобілів), 32 групі (кондитери).

Аналізуючи показники навчальних досягнень учнів – найвищий  рівень підготовки учні мають з професійно-теоретичної підготовки. А саме: з діловодства,  технології приготування їжі, будова автомобіля.

Значно нижчий рівень знань учнів  з загальноосвітньої підготовки.  Викладачі загальноосвітніх дисциплін докладають багатьох зусиль, щоб підвищити рівень знань учнів, проводячи індивідуальні заняття, консультації. Систематично приділяється увага підвищенню загального рівня знань та відповідності його державним стандартам.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
.
.
.